Erdős László Szakmány:  Mongolia képekben.
Erdős László Szakmány: Mongolia képekben.

 
Expedíció története
 
Képtár
 
Látogatók
Indulás: 2007-11-24
 

tábor nagyobb térképen való megjelenítése
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
BIKTOP oldala

a képen:  Biró Pál, Kiss László, Biró Ádám, Kovácsvölgyi Sándor, Dudás József és Taba Sándor.1979

 

 BOGD KHAN Múzeum

ZANABAZAR

 

 

 

erdosl@invitel.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Google PageRank    eXTReMe Tracker

 

 

 


Katt a képre...

       Mongolia napjainkban

 
Komplex vízkutatás 1974-75

A 60-as években egy mongol-szovjet földtani kutató csoport Mongólia D-i részén, Cagan-Szuburga néven elhíresült területen, nagykiterjedésű réz és molibdénérc lelőhelyet fedezett fel. A részletesebb kutatás után - mivel az érckészlet hatalmas mennyiségűnek ígérkezett - felmerült a bányanyitás lehetősége is, ami két alapvető problémát vetett fel. Nevezetesen: a szállítási és a vízellátási kérdést. A lelőhelyhez legközelebbi és egyetlen szállítási útvonal az Ulan-Bator -Peking vasút közel 200 km-re van. A bánya és ércdúsító, valamint a kapcsolódó infrastruktúra működéséhez minimum 1 m/sec vízmennyiségre lenne szükség. Ez utóbbi probléma megoldásába kapcsolódott be az a magyar-mongol komplex hidrogeológiai  expedíció, aminek derékhadát az ELGI geofizikusai alkották.

A lelőhellyel szomszédos medencében 1967-68-ben egy szovjet geofizikai-hidrogeológiai csoport (A.N.Fomina) már végzett vizsgálatokat, de kutatási eredményeik a szükséges vízmennyiség töredékét sem prognotizálták. Ezt követően a 70-es évek elején egy magyar és egy japán vízépítő mérnökökből álló tervező csoport azt a feladatot kapta hogy, egymástól függetlenül készítsenek műszaki-pénzügyi tervezetet olyan vízvezeték rendszerre, amely az É-Mongóliai Herlen folyó vízét lehozná a 650 km-re lévő ércmezőre. Munkájukat a tervezők be sem fejezték, de már feltűnt ennek a világon egyedülálló vezeték rendszernek képtelensége és rendkívüli költségessége. (500 m-es szintkülönbség, átemelő-rendszerek,  80 C évi hőmérséklet különbség, a folyó 5 hónapig fenékig fagyott stb.) A Mongol Geológiai Minisztérium ezért úgy határozott, hogy a vízvezeték-rendszer költségeinek töredékéért, az érclelőhely szomszédságában elterülő u.n. „unegetini medence” mintegy 4500 km-nyi területén végezzenek egy széleskörűen komplex vízkutatást, felszíntől az 1000-1600 m mélységben várható aljzatig, megvizsgálva ott a víznyerés és feltárás minden lehetőségét és problémáját.

A medence a Gobi-sivatagnak középső, agyagos-köves zónájában fekszik, átlagos tengerszintfeletti magassága 1000 m körüli. Éghajlata igen szélsőséges, nyáron nem ritka a +40 C feletti, télen pedig a -40 C alatti hőmérséklet. Rendkívül gyéren lakott a térség, állatvilága viszont gazdag. Évi csapadék mennyisége nem éri el a 100 mm,-t ami általában júliusban esik le. A felszín nagyobb része járhatatlan homok-agyag-kőbuckás sivatag.

A geológiai-éghajlati viszonyok miatt a rendkívül bonyolult és kritikusnak tűnő kutatás kivitelezésére a Mongol Geológiai Minisztérium 1973 őszén elvi megállapodást kötött a Magyar Központi Földtani Hivatallal. A megállapodás alapján a Hosszúlejáratú Hitelkeret terhére, magyar szakértői irányítással Magyar-Mongol Hidrogeológiai csoport néven a Geológiai Minisztérium felügyelete alá tartozó Topo-Geofizikai Expedició keretei között a kutatást 1974-ben megkezdik.

 

A kutatást a KFH felügyelete mellett az ELGI fővállalkozóként szervezi és irányítja. Ebben a minőségben  részt vett a szerződés előkészítésében is. A kivitelezésre vonatkozó külkereskedelmi szerződés alapján a magyar fél biztosítja mérnöki és technikusi szakgárdát, a kutatás műszereit és minden  technikai felszerelést. A mongol fél a szakértőknek és Ulan-Batorban lakást, a terepi kutatásokhoz gépkocsikat és tábori felszerelést, valamint néhány mérnököt, technikust és a teljes kiszolgáló személyzetet biztosítja.

A szakértői csoportot a tél folyamán az ELGI összeállította, a műszerek, gépek és más műszaki felszerelések előkészítését, kutatási anyagok beszerzését elindította, kiszállításra felkészítette. A mongóliai tervezési és szervezési munkák elvégzésére l974 márciusában Nemesi László geofizikus, tudományos főmunkatárs vezetésével Szentirmai László hidrogeológus, Majkuth Tamás és Dobrovolni Károly geofizikusok Ulan-Batorba utaztak.

A kétoldalú szerződés ugyan tartalmazta az összes lényeges adatot, a lemérendő fizikai egységektől a kutatás végrehajtásához szükséges személyi és technikai feltételekig, de Mongóliában ez kevésnek bizonyult. A csoportot a korábban már említett Topo-Geofizikai Expedíció egyik alcsoportjaként kellett megszervezni, az ott érvényes rend és munkamódszer betartásával. Ebben az intézetben pedig mindent a szovjet előírások határoztak meg, így a  kutatási tervet is!

Terepszemle nélkül le kellett írni a terület geológiáját, állat és növényvilágát, éghajlatát, gazdasági életét stb. Részletezni kellett milyen módszerrel dolgoznak, milyen műszerrel mérnek, hogyan dolgoznak fel stb. A szovjet normakönyvek több száz táblázatából lehet kiválasztani, hogy egy-egy módszerrel, adott szélességi körök térségében és időjárási viszonyok között gépkocsival vagy gyalog, hány pontot (km-t) lehet lemérni az év különböző hónapjaiban, ha a felszín homokos, kavicsos, mocsaras stb. Ezután az odavonatkozó táblázatokból ki lehet olvasni, hogy az adott pontszám leméréséhez hány mérnök, technikus, munkás, gépkocsivezető, számoló, rajzoló, mennyi gépkocsi óra, üzemanyag stb. tartozik. Türelmes munkával 160 oldalas terv készült, amit kiadták bírálatra szovjet szaktanácsadóknak. A bírálók véleményét  természetesen a hivatali tisztséget betöltő mongol-geológus, geofizikus, geodéta, könyvelő, adattáros, műhelyfőnök, rajzoló-gépíró, csoportvezető - mondta el, egy nagy nyilvánosság előtt megrendezett terv-védési ceremónia keretében. Tehát terv már volt. Indulhat a kutatás! Vagy mégsem?

Bizony nem! Már április végén járt az idő néhány kivétellel kiérkeztek a magyar technikusok és műszaki szakemberek is. Személyi poggyászként magukkal hozták a kényesebb és értékesebb műszereket (graviméterek, magnetométerek, teodolitok, Ge-25 ellenállás mérő, rádió adó-vevők stb.) és kutatási anyagokat, amelyekben a szállítás közbeni szibériai tél még igencsak kárt tehetett. Időközben megérkezett a SzU-ból rendelt kabinos szeizmikus műszerkocsi, amit a magyar műszerfejlesztők életre keltettek. A kutatási felszerelésnek 64 ládába csomagolt nagyobb része - egy teljes négytengelyes vagon - ami április elején indult Budapestről, még május 10-én sem érkezett meg! Illetve megérkezett a vagon, de azt az Ulan-Bator-i teherpályaudvar külső vágányán azért fektettek el, mert nem egyeztek a fuvarszállítmány vasúti és vámokmányai, no és a címzett sem. (Strojexport-Kompleximport?) Eme fontos dolgok tisztázódása után újabb napok teltek el, amíg az összes láda tartalmát, összehasonlították a konszignációkkal, és a mongol külkereskedelmi vállalat igazolta az átvételt. Ezután még a Geológiai Minisztériumnak is át kellett venni a szállítmányt, ahonnan a 60 ládát (4 láda részben eltűnt, vagy Ulan Batorban maradt) azonnal a terepre, az időközben épülgető táborhelyre szállították.

A terepi indulást ezután már csak a gépkocsik, és a munkások hiánya akadályozta. Az előbbiekből a tervben előírtaknak csak harmada volt meg, a munkásokkal pedig meg kellett várni az iskolaév végét. Ugyanis a középiskolai diákokból verbuválták össze azt a 20-25 embert (a 80 helyett), akik hajlandónak mutatkoztak a munkára.

 

Ilyen előzmények után, 1974 július 1-én 40 C-os melegben érkezett a Budarin Csulu nevű sziklataréj szélárnyékába telepített táborba a 16 magyarból és kb. ugyanennyi mongolból álló csoport alapszemélyzete, egy új (szeizmikus műszerkocsi) és 4-5 alig mozgásképes gépkocsival. A csoport munkája azonnal megkezdődött.

Hazai fogalmakkal ellentétben itt szinte minden ismeretlen volt. Előzetes kutatási eredmény ami volt, ahhoz nem igen férhettek hozzá. Induláskor 1:2.500.000 geológiai, hasonló hidrogeológiai, valamint 100.000-es topográfiai térképek és légi fotók  álltak rendelkezésre. Ezek felhasználásával, valamint a terepbejárásokkal és néhány gyors geofizikai mérés felhasználásával a csoport geológusa, hidrogeológusa, geodétája 1:100.000-es kézi használatú földtani-topográfiai térképet készítettek. A terepi munka úgy indult, hogy a 4500 km-nyi területen gépkocsival kijártak K-NY- irányú nyomokat a feltételezett nagyszerkezeti irányokban. Erre merőlegesen, 2,5 km távolságközökkel telepítették a kutató-szelvényeket úgy, hogy az utak és a szelvények kereszteződésében leástak egy-egy vas csövet, amelyekre felfestették a szelvény számát. A szelvényekben a kocsinyomat figyelve lehetett közlekedni, ezen belül az 500 méterenként lerakott számozott karók nyújtottak támpontokat valamennyi méréshez. A terepi munkában a kutatási-topográfiai-geológiai kézi térképek, vázlatok használata a csoport minden tagja számára kötelező volt, mert ezek biztosították a kutatás egyértelműségét és az egyes embereket az eltévedés ellen.

            A kezdeti problémáktól eltekintve, a geofizikai mérések, valamint geológiai-hidrogeológiai észlelések október elejéig viszonylag jól haladtak. A rendelkezésre álló személyi állomány és az idő racionális felhasználásával a terület 70 százalékán, több mint 1200 ponton áttekintő graviméteres és földmágneses mérés, 220 ponton tellurikus mérés történt. A mélységviszonyok becslésére 40 ponton nagymélységű geoelektromos szondázást és 90 km szelvény hosszban szeizmikus refrakciós mérést végeztek.

            A kiegészítő 200.000-es földtani térképező megfigyelések, a geofizikai mérések és az elvégezett praméter-fúrások alapján megállapították, hogy az unegtini depressziót jelentős vastagságú mezozoós-kainozoós terrigén üledékek töltik ki. A medence bonyolult, töréses-blokkos felépítésű, 600-1500 m mélységű aljzatát peleozoós gránit, effuziv andezit és bazalt, valamint üledékes agyagpala alkotja. A medenceüledékek nagy része kréta időszakban keletkezett, amelyekre 100 m-t alig meghaladó vastagságú negyedidőszaki törmelékes üledékek települnek. Geofizikai parméterek szerint az alsó-kréta (dzunbajani) rétegsor agyagos kifejlődésű. A felső-kréta (szainsandi) összletben számos homokos-kavicsos, homokköves rétegek fordulnak elő. Várhatóan ezek lehetnek a medence legprespektívikusabb víztároló összletei.

            Október elején beköszöntött hideg időjárás a kutató munkát nagyon visszavetette. A sorozatos gépkocsi hibák, és az egyre gyakoribb megfázásos betegségek miatt, október derekán a terepi munkát beszüntették, s néhány táborőr kivételével a csoport beköltözött a fővárosba. A szakértők nagyobb része szabadságra ment.

            A kutatás első  évének szakmai összefoglaló jelentését, a szovjet szaktanácsadók sugallatára a Minisztérium rosszul értékelte. Bár elismerte és pozitív eredménynek tartotta a magyar szakembereknek a medencéről készített áttekintő és reménykeltő vizsgálatait, de mert nem tartották be a SzUSzN - előírásait (aminek feltételei nem is voltak meg), a jelentést kritikával fogadták el.

 

            Az 1975-ős év a kutatás számára kedvezőbb előjelekkel indult. A tél folyamán a magyar szakértői gárda néhány tagja kicserélődött és a csoport szakmailag is erősebb lett. A hidrogelógusi munkakört Bognár Ernő, a geoelektromos észlelések irányítását Tóth Csaba vette át. A csoport munkahangulatát csak fokozta Pető István hivatásos szakács megjelenése, aki a Gobi viszonyai között is európai szintű konyhát szervezett és kiváló étkezést biztosított a sivatagi antilop és tevehús alapanyagokból. Rövid ideig részt vett a kutatásban Hobot József tudományos főmunkatárs is, aki az év nagyobb részében a Nemzetközi Földtani Expedíciót előkészítő Szervezőbizottság tagjaként dolgozott.

            A mongol fél, konkréten a Topo-Geofizikai Expedició vezetősége 1975-ben derekasan kitett magáért. Az első évekhez viszonyítva, most szinte mindent megadott az eredményes terepi munkavégzéshez. Vadonatúj UAZ mérőkocsikat, Gaz-66 típusú terepjárókat, fúróberendezéseket és mélyfúrási kapacitásokat, áramfejlesztőket, elegendő üzemanyagot és nem utolsó sorban megfelelő képzettségű szakembereket és segéderőket biztosított a kutatás számára. A mongolok irányítását egy középkorú, nyelveket beszélő intelligens emberre bízták, aki a tudományos-technikai vezetővel az esetek többségében harmonikusan együtt tudott működni.

            A csoport tehát viszonylag jó feltételekkel kezdte meg a terepi kutatást május első napjaiban. A munka első fázisában gravitációs-tellurikus sűrítő mérésekkel pontosították az áttekintő térképeket. Ezek eredményeként megállapították, hogy a teljes kutatási területen 11 rész-medence van, azok többségében az aljzat mélysége alig több 1000 m-nél. A graviméteres és a VES mérések pozitív korrelácíója alapján megállapítható volt, hogy az aljzat sűrűsége és fajlagos ellenállása egyaránt nagy értékű. A földmágneses mérések arra hívták fel a figyelmet, hogy a kutatási terület K-i medencéiben jelentős vastagságú vulkáni képződmények vannak. A medencénként néhány ponton végzett nagymélységű geoelektromos dipol és VES-szondázások a krétakorú üledékes összletben több nagyellenállású réteget mutattak ki, amelyek egyaránt értelmezhetők voltak homok vagy kavicsrétegnek, de vulkáni kőzetnek is. A bizonytalanságot a részletező szeizmikus refrakciós mérések oldották fel. A felszíni kibúvásokon végzett mérések az jelezték, hogy a paleozoós andezitekben a hullámok terjedési sebessége 6000 m/sec, a mezozoós bazaltokban 4000 m/s, míg a szintén mezozoós (krétakorú) laza medenceüleékekben alig több 2000 m/s-nál. Mindhárom közetösszletben az átlagos fajlagos ellenállás érteke 60-80 Ohmm között változott. Az értelmezést fúrásokkal ill. furómintákkal, valamint karottázs mérési adatokkal ellenőrizni lehetett.

            Több más kísérleti mérés (GP és mikrogravítáció ) és hidrogelógiai megfontolás alapján már kiválasztható volt, hogy melyek azok a Cagan-Szuburgához legközelebbi kisebb medencék, amelyekben jelentős vastagságú porózus rétegek települnek de vulkánikus képződmények nincsenek. További geofizikai mérések már ezekre a területekre összpontosultak. Geolektromos szondázásokat 2,5x2,5 km-es hálózatra sűrítették, és a szeizmikus szelvények számát is növelték. Az elsődleges értelmezés után e területrészeken néhány kísérleti fúrás mélyült, 150 illetve 300 m mélységig. Az egyik 300 m-es fúrást kúttá képeztek ki. Néhány réteg beszűrőzésével a készletszámításhoz szükséges ötnapos próbaszivattyúzás után, több mint 1000 l/perc vízhozamot mértek. E vizsgálatokat felhasználva már megszerkeszthetők voltak azok a szelvények és térképvázlatok, amelyekben kijelölték a perspektivikus vízadó összleteket, azok elterjedését, mélységét egyes esetekben a rétegek vastagságát is. A geofzikai, hidrogeológiai és vízkészletszámítási adatok komplex értelmezése alapján, az 1975 évi terepei munkák záróaktusaként mintegy 30 ponton vízfúrást javasoltak. Az előzetes a számítások szerint a javasolt fúrásokkal biztosítható a projektben megjelölt 1 m/s vízmennyiség.

            A csoport október derekán a kutatásokat befejezte, s a tábor fokozatos leépítése után, október végéig Ulan-Batorba költözött, ahol megkezdődött kutatási anyag részletes feldolgozása és dokumentálása. A műszakiak megjavították a meghibásodott műszereket és felszereléseket, s a szerződés szerint - graviméterek kivételével - azokat átadták a mongoloknak. Ezt követően a szakemberek egy része lépcsőzetesen hazautazott, csak a zárójelentés elkészítésében érdemben közreműködő kutatók maradtak Ulan-Batorban. A jelentés április végére elkészült, aminek átadása - a tervvédéshez hasonló procedúra keretében - 1976. május első napjaiban megtörtént.

            Ezzel lezárult egy nehéz, jó és rossz tapasztalattal bővelkedő, a szó valós értelme szerinti, igazi komplex kutatás, ahol minden eredmény a geológus, geofizikus, hidrogeológus szakértők, a műszaki és a kiszolgáló segéderők korrekt szakmai együttműködésével született meg. A kutatás konklúziói mintegy 3000 graviméteres, 2000 földmágneses, 650 tellurikus mérés, 500-nál több geoelektromos egyenáramú VES (AB=1600, AB=4000) és Dipol szondázás, valamint 400 km szeizmikus refrakciós és mintegy 10 km reflexiós szelvény adatain nyugszanak. Minden kutató, műszaki és más szakember, aki e munkába részt vett, talán életes legszebb szakmai sikerének és kalandos élményének tekintheti, ezt az embert próbáló kirándulást a barátságtalan Gobi sivatagban.

Forrás: ELGI

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!    *****    RIZLINGDAYS BLOG ! MAKEUP, STUDY TIPS AND ALLDAYS FOR YOU ABOUT ME    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték